Nieuwbouw
De eerste 12 tot 18 maanden zit er over het algemeen genoeg bouwvocht in het gebouw. Dat betekent dat klimaatbeheersing d.m.v. b.v. warmtewielen voldoende lijkt. Is dat bouwvocht weg, dan werkt deze toepassing echter niet meer afdoende.
In combinatie met een B&B luchtbevochtiger zijn warmtewielen de ideale oplossing om een optimaal binnenklimaat te creëren. Door het toevoegen van vocht d.m.v. een B&B luchtbevochtiger blijft er constant voldoende vocht in de lucht om het warmtewiel optimaal te laten functioneren.
Uit kostenoverwegingen wordt de bevochtiger vaak uit het pakket van eisen gehaald in de veronderstelling dat er altijd voldoende vocht in de lucht aanwezig is. Dit is een misvatting die op termijn gezondheidsklachten veroorzaakt.

Bestaande bouw

 • Veel voorkomende klachten:
 • Droge ogen
 • Benauwdheid
 • Hoofdpijn
 • Droge hoest en prikkelhoest
 • Irritatie aan de luchtwegen
 • Concentratieverlies
 • Uitdroging van de slijmvliezen
 • Hoger gemiddeld ziekteverzuim
 • Vermoeidheid

In bestaande gebouwen kunnen er verschillende oorzaken zijn van ontstane klachten zoals:

 • het uitzetten van bestaande elektrische stoombevochtigers vanwege het hoge energieverbruik
 • hoge bezettingsgraad waardoor er meer behoefte is aan extra buitenlucht
 • verouderde of niet-toereikende systemen

Vaak wordt met de onvoldoende systemen doorgetobt in de veronderstelling dat een goede oplossing niet voorhanden is.

De oplossing:
In het geval dat er een warmtewiel geïnstalleerd is, kan hier een B&B Humidifier aan toegevoegd worden waardoor eenvoudig voldoende vochtige lucht aanwezig is die door het warmtewiel teruggewonnen kan worden.
In kantooromgevingen / Utiliteit draait het bij bevochtiging bijna altijd om comfort. In een kantoor of utiliteitsomgeving is het belangrijk om de relatieve luchtvochtigheid (RV) van de lucht in het pand op een bepaald niveau te houden. Een goede RV draagt bij aan het welzijn van de medewerkers. Maar met name in de wintermaanden zakt de RV nogal eens (ver) onder de gewenste waarde, wat kan leiden tot allerlei klachten over droge mond / ogen, problemen met contactlenzen en een hoger ziekteverzuim.

 

Gerelateerde producten