Door het vernevelen van desinfectiemiddelen is het mogelijk om ruimtes/producten te desinfecteren. Door het te desinfecteren materiaal in contact te brengen met de ontsmettende nevel kunnen deze gedesinfecteerd worden.

Niet alle desinfectievloeistoffen zijn geschikt om verneveld te worden en/of soms is er een toelating voor vereist.

B&B Humidification heeft speciaal voor deze toepassing een extra type B&B Humidifier ontwikkeld, de DES-serie. De meest kwetsbare onderdelen zijn vervangen door zo resistent mogelijke onderdelen en er is een speciaal spoelprogramma ontwikkeld.

Afhankelijk van de vloeistof kunnen bepaalde onderdelen en pakkingen nog worden aangepast aan de chemische invloeden van de vloeistof.