Adiabatisch koelen is het bevochtigen van lucht d.m.v. het vernevelen van water waarbij de voelbare temperatuur in de ruimte daalt. Het gebruik van water in plaats van elektrische energie is een groene en zuinige techniek. B&B doet dit d.m.v. de volgende technieken:

  • Ultrasone nevel
  • Hogedruknevel
  • Lagedruknevel

Directe adiabatische koeling:

Als een luchtstroom wordt bevochtigd, stijgt het vochtgehalte en daalt de temperatuur. Bij adiabatische koeling wordt voor de verdamping van het aanwezige water de benodigde warmte onttrokken aan de omringende lucht. De verdampingswarmte van het water wordt gebruikt om de temperatuur van de lucht te laten dalen, waardoor de lucht wordt afgekoeld. Voor deze afkoeling wordt dus geen elektrische of thermische energie toegevoerd.
Wanneer de ontstane vochtige, gekoelde lucht wordt ingeblazen in een ruimte of kanalensysteem spreken we van directe adiabatische koeling.

Indirecte adiabatische koeling:

Dit is het koelen van toevoerlucht d.m.v. het bevochtigen van afvoerlucht door ze door een kruisstroomwisselaar te leiden. De absolute luchtvochtigheid van de toevoerlucht wordt bij indirecte adiabatische koeling niet be

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen